Zondag 11 maart 2018 

Trilogie over het werk van Christiane Beerlandt – Deel 1

door haar levensgezel Dirk Lippens, arts

 

“De Sleutel tot Zelf-Bevrijding”

over de diepste psychologisch-emotionele oorsprong van ziekten en hun fundamentele oplossing

Leren luisten naar de taal van je lichaam

 

Tickets zijn verkrijgbaar bij: http://www.eventtheater.co/agenda.html#beerlandtdeel1

 

Waarom wordt iemand ziek? Wat ligt “onder” een bepaalde ziekte en hoe kan je er zelf iets aan doen om genezing te bevorderen? Waarom wordt de ene mens getroffen door een bepaalde virusinfectie terwijl een ander hiertegen immuun is? Wat is de psychologisch-emotionele kiem van bijvoorbeeld kanker ? Kan je op dit niveau preventief proberen werken? Wat vertellen jou je lichaamsdelen en je organen? De pancreas bijvoorbeeld? Hoe zit het met kinderen die ziek worden? En met genetische afwijkingen? Verschillende praktische voorbeelden zullen gegeven worden.

 

In haar alombekende boek “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding” vertelt Christiane Beerlandt hoe belangrijk zij het vindt om steeds te kijken naar de fundamentele psychische, emotionele oorsprong van je ziekten en kwalen, diep in jezelf. “De mens heeft onvermoede, zelfgenezende krachten in zich. Die kan hij activeren door véél sterker in zichzelf te geloven, zelf-liefde op te voeren, inzicht te verwerven in de psychisch-emotionele ondergrond van zijn kwaal en dit dan toe te passen in zijn dagelijks leven”, aldus Christiane Beerlandt.

 

De auteur reikt hierbij uitdrukkelijk de hand aan de reguliere geneeswijzen en werkt ermee samen bij wijze van “aanvulling”. Ze wijst geenszins medicijnen, operaties en dergelijke af. Ook over ernstige alternatieve geneesmethoden dient elke mens vrij te kunnen beslissen. Wel wijst ze erop dat er iets ONDER het stoffelijk-lichamelijke ligt – op het psychisch-emotionele vlak – dat een grotere invloed heeft op ziekte en gezondheid dan men in het algemeen aanneemt. Dat een ziekte pas fundamenteel haar genezing vindt, wanneer aan de fundamentele basis-oorzaken ervan wordt gewerkt. Naar ziel en lichaam genezen en gelukkiger worden.

 

Tijdens deze masterclass toont Dirk Lippens, aan de hand van Christiane Beerlandt’s werk en vanuit zijn jarenlange praktijkervaring als arts, hoe je kan leren luisteren naar de signalen van je lichaam om steeds gelukkiger en gezonder te worden. Ook het andere werk van Christiane Beerlandt kan hierbij aan bod komen.

 

Dirk Lippens & Christiane Beerlandt
Dirk Lippens & Christiane Beerlandt

Christiane Beerland & Dirk Lippens:

Le­vens­filosoof Christiane Beer­landt (1955-2015) heeft met immense liefde talrijke wereldunieke boeken geschreven die hun tijd ver vooruit zijn. Via haar aangeboren begaafdheid heeft zij zich diep psychologisch ingevoeld in mensen, vanuit een hartsverlangen om hen fundamenteel te helpen. Haar teksten stimuleren de mens tot zelfkennis, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Ze verklaren de diepste oorsprong, betekenis en symboliek van ziekten, gebeurtenissen, emoties, spon­tane voedingsvoorkeuren, die­ren op ons pad, astrologische gegevens, enz.

 

Dirk Lippens (1962) stelde in zijn drukke artsen­prak­tijk de grote waarde vast van deze teksten voor het welzijn van zijn patiënten. Daarop besloot hij zijn leven te wijden aan de wereldwijde verspreiding van Christiane’s werk. In 1999 werden zij levensgezellen. Christiane’s oerkrachtige energie zal ongetwijfeld voelbaar zijn tijdens deze masterclasses.

 

Datum: 11 maart 2018

Aanvang: 13.30 uur

Locatie: EventTheater Concertzaal Oosterbeek, Rozensteeg 3, 6862 DH Oosterbeek

 

Jouw bijdrage: 22,50 euro (inclusief 2 consumpties en een goodiebag)

Tickets zijn verkrijgbaar bij: http://www.eventtheater.co/agenda.html#beerlandtdeel1